Junior 単発料金

定価予約価格
ほほ¥2,500(税込¥2,750)¥1,000(税込¥1,100)
もみあげ¥2,500(税込¥2,750)¥1,000(税込¥1,100)
口回り¥2,500(税込¥2,750)¥1,000(税込¥1,100)
¥2,500(税込¥2,750)¥1,000(税込¥1,100)
フェイスライン¥2,500(税込¥2,750)¥1,000(税込¥1,100)
おでこ¥2,500(税込¥2,750)¥1,000(税込¥1,100)
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
ワキ¥2,000(税込¥2,200)¥500(税込¥550)
ひじ上¥4,000(税込¥4,400)¥3,000(税込¥3,300)
ひじ下¥4,000(税込¥4,400)¥3,000(税込¥3,300)
上半身
乳輪回り¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
へそ回り¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
うなじ¥2,500(税込¥2,750)¥1,500(税込¥1,650)
デコルテ¥3,000(税込¥3,300)¥2,000(税込¥2,200)
背中上¥3,000(税込¥3,300)¥2,000(税込¥2,200)
背中下¥3,000(税込¥3,300)¥2,000(税込¥2,200)
¥2,500(税込¥2,750)¥2,000(税込¥2,200)
¥3,500(税込¥3,850)¥2,000(税込¥2,200)
お腹¥3,500(税込¥3,850)¥2,000(税込¥2,200)
あし
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
ひざ上表¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
ひざ上裏¥5,000(税込¥5,500)¥3,500(税込¥3,850)
ひざ下¥6,000(税込¥6,600)¥4,500(税込¥4,950)